جراحی های سرپایی


عمده جراحی های داخل دهانی کوچک امکان انجام به شکل سرپایی و تحت بی حسی موضعی را دارا می باشند. ولی در شرایط خاص ممکن است نیاز به بیهوشی عمومی وجود داشته باشد. 

جراحی دندان عقل نهفته


دندان های نهفته در عمده موارد باید به صورت پیشگیرانه خارج شوند و خارج کردن این دندان ها نیاز به جراحی دارد. نمونه بیماران
         

جراحی جایگذاری ایمپلنت های دندانی


در مواردی که شخص یک، چند یا همه دندان های خود را از دست داده باشد، بهترین روش جایگزینی دندان از دست رفته، قرار دادن ایمپلنت می باشد. نمونه بیماران
          

جراحی پیوند استخوان


اگر شخصی که قصد قرار دادن ایمپلنت دارد، میزان استخوان فک کافی برای قرار گیری پیچ ایملنت نداشته باشد، نیاز به یک جراحی اولیه جهت بهبود وضعیت استخوان دارد. نمونه بیماران
 impacted-tooth    implant    bone-grafting

 

 

جراحی های تحت بیهوشی عمومی


جراحی تصحیحی فک


ناهنجاری های مختلف فک از جمله کوچک یا بزرگ بودن، عقب یا جلو بودن هریک از فکین و یا برجستگی چانه، برای تصحیح نیاز به جراحی پیشرفته فک دارد. نمونه بیماران
          

جراحی زیبایی بینی


تصحیح فرم بینی یکی از شاخه های مرتبط با جراحی فک و صورت می باشد. نمونه بیماران

 

          

درمان با سلول های بنیادی


برای ترمیم برخی از ضایعات استخوانی کوچک یا بزرگ می توان از روش جدید و فوق پیشرفته مهندسی بافت استفاده کرد. نمونه بیماران
 orthognathic surgery            rhinoplasty            stem-cell-therapy 

اطلاعات مطب

Style Setting

Fonts

Direction