اطلاعات مطب

آدرس مطب: خیابان آفریقا، تابان شرقی، پلاک 4، واحد 4، طبقه دوم

تلفن مطب: 88196809

 

office2

 

روزها و ساعات پذیرش:

شنبه

16-20

دوشنبه

16-20

چهارشنبه

1620

 

خدمات درمانی

Style Setting

Fonts

Direction