جراحی پیوند استخوان

اگر شخصی که قصد قرار دادن ایمپلنت دارد، میزان استخوان فک کافی برای قرار گیری پیچ ایملنت نداشته باشد، نیاز به یک جراحی اولیه جهت بهبود وضعیت استخوان دارد.

bone-grafting

Style Setting

Fonts

Direction