مصاحبه دکتر خجسته درباره دفتر استعدادهای درخشان
دکتر آرش خجسته رییس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شد
مصاحبه دکتر آرش خجسته- پژوهشگر برتر جشنواره ابوریحان
Triple R journal
The 40th Annual USC International Periodontal and Implant Symposium
مجله انجمن جراحان دهان، فک و صورت، بهار 1393
انتشار دومین شماره مجله تحقیقات دانشجویی
لیست مجلات جراحی فک و صورت
مجله انجمن جراحان دهان، فک و صورت، زمستان 92
"تازه ها در مهندسی بافت" با حضور دکتر همازاده
دومین همایش محققین جوان جراحی فک و صورت
سومین سمینار ایده پردازی دانشجویی (سلول های بنیادی)
اولین سمینار چالش های ایمپلنتولوژی در ناحیه زیبایی
Best Young OMFS symposium
یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک وصورت ایران
دومین کارگاه مهندسی بافت در دندانپزشکی
Prof Jan Lindhe & Hessam Nowzari, September 14, 2012
دومین سمینار ایده پردازی دانشجویی
Perio Ortho Symposium
دومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس

Style Setting

Fonts

Direction